Yamaha Steering Cable Wave Runner III 650 /700 FJ0-61481-00-00 1990 1991 1992 19

Yamaha Steering Cable Wave Runner III 650 /700 FJ0-61481-00-00 1990 1991 1992 19

1990 Yamaha Wave Runner III 650 Steering Cable
1991 Yamaha Wave Runner III 650 Steering Cable
1992 Yamaha Wave Runner III 650 Steering Cable
1993 Yamaha Wave Runner III 650 Steering Cable

1994 Yamaha Wave Runner III 700 Steering Cable
1995 Yamaha Wave Runner III 700 Steering Cable
1995 Yamaha Wave Runner III 650 Steering Cable

1996 Yamaha Wave Runner III 650 Steering Cable
1997 Yamaha Wave Runner III 700 Steering Cable